Atbildība:

tā nav iedoma. Tā ir pamatā tam, kas mēs esam.

Jau gandrīz 140 gadus Eli Lilly & Co ir pierādījusi savu apņemšanos būt atbildīgam pasaules pilsonim – ar ievērojamu devumu un ilgu vēsturi labdarībā.

Šodien mūsu izpratne par korporatīvo atbildību balstās uz mīlestību, sasniedzot galvenos mūsu uzņēmuma darbības mērķus. Mēs izmantojam mūsu zinātniskās, tehniskās un biznesa zināšanas, lai kalpotu pacientiem, apmierinātu sabiedrības vajadzības un mazinātu negatīvo ietekmi uz vidi.

Mēs arī strādājam, lai uzlabotu globālo veselību, palīdzot paplašināt zāļu pieejamību, stiprinot politiku, kas veicina veselības uzlabošanu, sniedzot palīdzību tiem, kam tā nepieciešama, tādējādi aktīvi darbojoties sabiedrībā, kurai kalpojam.

Mēs uzskatām, ka, sadarbojoties ar valdību un citām ieinteresētajām pusēm, mēs veicinām uzticību un stiprinām mūsu savstarpējās intereses celt vērtību pacientiem un sabiedrībai. Mēs zinām, ka, veicot savu uzņēmējdarbību atbildīgi, tas ļauj mums piesaistīt principiālus, atbildīgus, un radošus darbiniekus, kas mērķtiecīgi cenšas izmantot savus talantus mūsu misijai uzlabot globālo veselību.

Mūsu programmas sasniegumi ir globāli. Tomēr mums jāpārliecinās, ka mūsu darba ietekme ir arī jūtama vietējā līmenī ar apņemšanos ieguldīt sabiedrībās, kurās mēs darbojamies.