Maksājumi veselības aprūpes speciālistiem un veselības aprūpes organizācijām

Farmācijas industrija Eiropā ir apņēmusies publiskot tās finansiālo saistību apjomu ar veselības aprūpes speciālistiem un organizācijām, pieņemot Eiropas Farmaceitiskās rūpniecības Kodeksu par informācijas izpaušanu saistībā ar finansiālo un nefinansiālo atbalstu, ko farmaceitiskās kompānijas sniegušas veselības aprūpes speciālistiem un veselības aprūpes organizācijām.

Labā klīniskā praksē nepieciešams dažādu grupu, piemēram, ārstu, pacientu organizāciju, akadēmisko aprindu pārstāvju, veselības aprūpes organizāciju un jaunu medikamentu un tehnoloģiju ražotāju, ieguldījums un zināšanas. Sadarbība starp nozari un šiem svarīgajiem klientiem nodrošina trīs galvenos ieguvumus:
1. Jaunu zāļu izstrādes nodrošināšana; 
2. Nozīmīgas izglītības sniegšana veselības jomā, lai nodrošinātu, ka zāles tiek lietotas pareizi; un 
3. Pacientu novērojumu iekļaušana esošajās ārstēšanas metodēs un nepiepildīto medicīnisko vajadzību izpratne. 
 
Ir svarīgi, lai šī sadarbība notiktu caurskatāmi un apliecinātu, ka galvenais mērķis ir saglabāt pacienta pozīciju mūsu kopējā darba centrā. Uzņēmums Lilly augstu vērtē attiecības ar veselības aprūpes speciālistiem un organizācijām un pilnībā atbalsta EFPIA apņemšanos katru gadu publiskot informāciju par veiktajiem maksājumiem un sniegto finansiālo un nefinansiālo atbalstu. Publiskotā informācija var ietvert, piemēram, atbalstu veselības aprūpes organizācijām, autoratlīdzības lektoriem, kā arī transporta izdevumus vai reģistrācijas maksas veselības aprūpes speciālistu dalībai medicīniskajos kongresos. Informācija tiek izpausta par veselības aprūpes speciālistiem vai veselības aprūpes organizācijām inidividuāli vai apkopotā veidā, atbilstoši valsts datu aizsardzības likumam. Informācija tiks izpausta katru gadu un būs pieejama trīs gadus, sākot no pirmās atskaites brīža 2016. gadā par finansiālo un nefinansiālo atbalstu, kas tika sniegts veselības aprūpes speciālistiem un veselības aprūpes organizācijām 2015. gadā, un katru gadu šī informācija tiks atjaunota.


Par kodeksu

Saskaņā ar EFPIA Kodeksu par informācijas izpaušanu, visiem EFPIA dalībuzņēmumiem (Eiropas Savienības ietvaros un ārpus tās) ir jāizpauž veselības aprūpes speciālistiem un veselības aprūpes organizācijām sniegtais finansiālais un nefinansiālais atbalsts.

Datu aizsardzības likumi nosaka, ka uzņēmumiem jāiegūst veselības aprūpes speciālista piekrišana tā vārda individuālai izpaušanai saistībā ar sniegto finansiālo un nefinansiālo atbalstu. Ja veselības aprūpes speciālists nesniegs piekrišanu sava vārda individuālai izpaušanai, Lilly ziņos par attiecīgajiem maksājumiem un finansiālo un nefinansiālo atbalstu kopumā, kategorijā, kur nav norādīts veselības aprūpes speciālista vārds.

Lai iegūtu papildu informāciju par kodeksu, lūdzu, apmeklējiet EFPIA tīmekļa vietni: https://www.efpia.eu/relationships-codes/disclosure-of-payments-to-hcps 

Atklātības ziņojumi

Zemāk ir saites uz atklātības ziņojumiem, saskaņā ar EFPIA atklātības kodeksu, kā arī metodoloģiskās piezīmes, kas apraksta Lilly datu apstrādes metodes, atbilstoši EFPIA prasībām. Lilly nodrošina pieeju informācijai atbilstoši EFPIA atklātības koda prasībām un atbalstot nepieciešamību pēc informācijas caurskatāmības.

2015 EFPIA VAP/VAO Atklātības ziņojums
2015 EFPIA VAP/VAO Metodoloģija

2016 EFPIA VAP/VAO Atklātības ziņojums
2016 EFPIA VAP/VAO Metodoloģija

2017 EFPIA VAP/VAO Atklātības ziņojums
2017 EFPIA VAP/VAO Metodoloģija

2018 EFPIA VAP/VAO Atklātības ziņojums
2018 EFPIA VAP/VAO Metodoloģija

Lai aplūkotu Lilly datus par katru no EFPIA dalībvalstīm, klikšķiniet šeit.