Lilly ir līderis nodrošinot

caurspīdīgums

Mūsu pieredze mums ir iemācījusi, ka mūsu darbības caurspīdīgums var palīdzēt veidot ieinteresēto pušu uzticību. Ar caurspīdīgumu var arī nodrošināties pret korupciju un neētisku uzņēmējdarbības praksi. Uzklausot un atklāti atbildot uz ieinteresēto pušu bažām, varam uzlabot mūsu darbības caurspīdīgumu un to, kā mēs strādājam.
Saskaņā ar Lilly atklātības politiku mēs kļuvām par pirmo farmācijas uzņēmumu, kas brīvprātīgi uzsāka tiešsaistes klīnisko pētījumu reģistrēšanu. Kopš 2002. gada Lilly mājaslapā www.clinicaltrials.gov reģistrē visus Lilly sponsorētos II, III fāzes un IV fāzes klīniskos pētījumus, kas uzsākti pēc 2002. gada 15. oktobra, un tiek veikti visā pasaulē. Turklāt Lilly sāka reģistrēt visus I fāzes klīniskos pētījumus, kas uzsākti pēc 2010. gada 1. oktobra.
Turklāt mēs ticam, ka uzņēmējdarbības prakses caurspīdīgums, kas ietver finanšu maksājumus, vai cita veida vērtību formas ārstiem ir būtisks, lai veidotu uzticību. Mēs saprotam, ka šie maksājumi var tikt kļūdaini interpretēti, ja tie tiek turēti slepenībā. Tā rezultātā esam veikuši vairākus pasākumus, lai sniegtu informāciju par svarīgiem mijiedarbības aspektiem ar galvenajiem partneriem, īstenojot sasniegumus medicīnā.